Aktualnosć

REGULAMIN 16. MISTRZOSTW POLSKI POLICJANTÓW W MARATONIE

R E G U L A M I N 16. INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW POLSKI POLICJANTÓW 
W MARATONIE

I. ORGANIZATOR

 • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,
 • ZW NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Sekcja Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie,
 • IPA Szczecin.

Patronat honorowy nad mistrzostwami sprawuje Komendant Główny Policji.

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 8.04.2018 r. 
 2. Start do biegu : Dębno skrzyżowanie ulic Kostrzyńskiej i Słowackiego, godz.11.00.
 3. Trasa : 4 pętle – dwie w Dębnie i dwie na trasie Dębno- Dargomyśl -Cychry-Dębno
 4. Meta: Dębno, ul. Mickiewicza 8.

III. UCZESTNICTWO

 1. W maratonie mogą uczestniczyć funkcjonariusze Policji, pracownicy cywilni i emeryci policyjni.
 2. Zawodnicy do weryfikacji winni posiadać legitymację policyjną, pracownika cywilnego
  lub emeryta.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do udziału w  maratonie przyjmowane są do wyczerpania limitu zgłoszeń.
 2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZEŃ  i opłacenie 100% - 149zł opłaty startowej. Po pozytywnym zweryfikowaniu do startu w 15.Mistrzostwach Polski Policjantów zostanie zwrócone 49 zł. opłaty startowej.
 3. Weryfikacji dokonuje Sebastian Cupryjak do którego wysyłamy pocztą elektroniczną na adres: sebastian.cupryjak@sc.policja.gov.pl lnastępujące dane:  imię, nazwisko, datę urodzenia, jednostkę macierzystą, e-mail, numer telefonu i numer konta do zwrotu nadpłaconej kwoty opłaty wpisowej.

V. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna stanowi podstawę do ustalenia kolejności w pozostałych klasyfikacjach.
 2. W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą wyłącznie zespoły zgłoszone na podstawie pisemnego wniosku, zaakceptowanego przez kierownika jednostki kierującej. Uczestnikami drużyny reprezentującymi jednostkę policji mogą być funkcjonariusze Policji, pracownicy cywilni oraz emeryci policyjni. Zespół może reprezentować dowolna liczba zawodników. Do klasyfikacji drużynowej brane są pod uwagę czasy trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników i zgłoszonych w sposób jak wyżej.
 3. Wykaz klasyfikacji 16.Mistrzostw Polski Policjantów w Biegu Maratońskim „Dębno 2018”:
 • klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski Policjantek,
 • klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski Policjantów,
 • klasyfikacja indywidualna Mistrzostw woj. Zachodniopomorskiego,
 • klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
 • do 29 lat
 • 30 -39 lat
 • 40-49 lat
 • powyżej 50 lat
 • klasyfikacja drużynowa.

VI. NAGRODY

 1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe medale i puchary.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

VII. ZAKWATEROWANIE I OPŁATY

 Koszty dojazdu, opłaty startowej, noclegu i wyżywienia  pokrywają uczestnicy zawodów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W pozostałych kwestiach nie objętych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Komitetu Organizacyjnego Maratonu Dębno 2018.
 2. W dniu08.04.2018 r. o godz. 09.00 w budynku Biura Zawodów odbędzie się odprawa organizacyjna połączona z weryfikacją zawodników. OBECNOŚĆ UCZESTNIKÓW OBOWIĄZKOWA.
 3. Około godziny 16.00  w ramach ceremonii nagradzania zwycięzców 45.Maratonu w Dębnie wyróżnieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach policyjnych.
 4. Sędzią zawodów jest Henryk Wawrowski.